Filmy

Za charyzmatycznym Jerzym Maksymiukiem - dyrygentem, pianistą i kompozytorem stoi jego żona Ewa, która organizuje jego codzienne życie, inspiruje do pracy i zapewnia psychiczne wsparcie.

Recenzja; Filmweb.pl

KINO STUDYJNE: MAKSYMIUK. KONCERT NA DWOJE