Regulamin "Kino SCK dla Nauczycieli - Kupon Nauczyciela"

Regulamin „Kino SCK dla Nauczycieli – Kupon Nauczyciela”

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Kuponu Nauczyciela w Kinie Stargardzkiego Centrum Kultury.
 2. Program „Kino SCK dla Nauczycieli – Kupon dla Nauczyciela”, zwany dalej „Programem”, ważny będzie od 01.01.2020 roku do odwołania.
 3. Użytkownikiem Kuponu w Programie może być nauczyciel, który spełni warunek jego przyznania określony w punkcie 4.
 4. Warunkiem otrzymania Kuponu dla Nauczyciela jest dokonanie jednorazowego zakupu biletów grupowych dla co najmniej 15 uczniów w Kinie SCK, zgodnie z cennikiem biletów grupowych obowiązującym w Kinie. Cennik biletów grupowych dostępny jest na stronie http://kino.sck.stargard.pl/cennik#gth.
 5. Kupon dla Nauczyciela ważny jest przez trzy miesiące od daty jego wydania, która jest jednocześnie datą zakupu biletów grupowych dla uczniów i wiąże się obligatoryjnie z datą podaną na kuponie.
 6. Kupon upoważnia do zakupu dwóch biletów na wybrany film 2D lub 3D. Cena biletu to cena biletu grupowego, zgodnie z obowiązującym w Kinie cennikiem.
 7. W celu skorzystania z przysługujących zniżek, posiadacz Kuponu jest zobowiązany do przekazania Kuponu pracownikowi Kina SCK w momencie zakupu biletu do kina.
 8. Rabaty związane z Kuponem nie łączą się z innymi rabatami i promocjami.
 9. Rabat obowiązuje na seanse 2D oraz 3D, nie dotyczy Imprez organizowanych w Stargardzkim Centrum Kultury.
 10. Kupon nie ma zastosowania na seanse projektów specjalnych organizowanych w Kinie SCK.
 11. Kino SCK zastrzega sobie prawo do wyłączenia wybranych filmów z programu „Kino SCK dla Nauczycieli”.
 12. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Stargardzkiego Centrum Kultury.
 13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.