KONTAKT

Kino SCK

Stargardzkie Centrum Kultury
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
kino@sck.stargard.pl


KASA KINA

kasa.kina@sck.stargard.pl

tel. +48 91 577 13 93

kom. 512 281 887


Kasa kina czynna codziennie od godziny 11:00.

NIP: 854-10-03-379
REGON: 810684158


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Szanowni Państwo,

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z
powołanym u Nas Inspektorem Ochrony Danych dr Marleną Płonką pod adresem email: iod@sck.stargard.pl