Ochrona Danych Osobowych

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, iż Państwa dane zbierane i wykorzystywane przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 10.05.2018r.


Na bocznym panelu informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.