Regulamin na czas trwania epidemi COVID-19

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SEANSACH FILMOWYCH ORAZ INNYCH IMPREZACH ARTYSTYCZNYCH ODBYWAJACYCH SIĘ NA TERENIE BUDYNKU STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY​

regulamin